EMA-ZBYT, ul. Kraszewskiego 9/12, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 24 63
Osprzęt firmy STIHL
Wyprzedaż CMT
Smary
MAKITA
DEWALT
BOSCH
METABO
HITACHI
HILTI
KRESS
DWT
CELMA
PERLES
SKIL
STIHL
COLLOMIX
BLACK&DECKER
ELPROM, ELTOS
REBIR
FESTOOL
AEG
APLINA
PROTOOL
FLEX
ZELMER


Polityka Prywatności firmy EMA-ZBYT

Wstęp

Firma EMA-ZBYT z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:
 • Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z korzystaniem z usług sklepu emazbyt.pl
 • Skąd pozyskujemy dane
 • Co robimy z tymi danymi
 • W jaki sposób przechowujemy dane
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane
 • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych
 • Oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych
Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma EMA-ZBYT, Jan Delekta, 37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 9/12, NIP: 792-100-65-44, zwany dalej: "EMA-ZBYT" lub "emazbyt.pl"

Uzyskanie dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest możliwe poprzez kontakt biuro@emazbyt.pl

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Pozyskiwanie danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie podczas składania zamówienia w naszym sklepie emazbyt.pl. Wprowadzasz je poprzez formularz, którego zawartość jest przekazywana do EMA-ZBYT po wciśnięciu przycisku "Zamawiam".

Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Możliwe jest również, że prześlesz swoje dane na naszą skrzynkę pocztową z prośbą o realizację zamówienia.

Jakie dane gromadzimy

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację.
Gromadzone przez nas dane to – dane zwykłe (wg art.6 RODO):
 • Imię i nazwisko oraz adres
 • Adres email
 • Dane do faktury, NIP
 • Numer telefonu
 • Lista produktów zamówionych w naszym sklepie
Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży naszych produktów.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji Twojego zamówienia (do wykonania umowy zawartej z Tobą), w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi sklepu emazbyt.pl drogą elektroniczą
 • obsługi reklamacji
 • obsługi innych zgłoszeń, które do nas kierujesz poprzez formularz kontaktowy lub email
 • kontaktowania się z Tobą w celach realizacji zamówienia lub w odpowiedzi na zapytanie
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych i podatkowych.
Firma EMA-ZBYT nie przetwarza ani nie przekazuje Twoich danych innym podmiotom w celach marketingowych

Przekazywanie Twoich danych osobowych

W zależności od wybranej opcji dostawy w formularzu zamówieniowym przekażemy Twoje dane adresowe do firm wysyłkowych
 • Poczta Polska SA
 • lub DPD Polska Sp. z o.o.
poprzez platformy internetowe tych firm/podmiotów w celu dostarczenia przesyłki pod podany adres.

W celach podatkowych, wymagane dane przekazywane są również w formie JPK_VAT do odpowiednich organów podatkowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy od momentu zawarcia umowy o realizację zamówiania a także po jej zakończeniu w celach
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy (reklamacje) – maksymalnie jeden rok od zakończenia wykonania umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych - maksymalnie 6 lat od zakończenia wykonania umowy

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są przesyłane przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie. Dodatkowo Twoje dane osobowe (adres, telefon, itd.) przechowywane są na serwerach/bazach danych w postaci zaszyfrowanej kluczem asymetrycznym RSA+AES. Klucz prywatny RSA do odszyfrowania tych danych posiadają tylko pracownicy EMA-ZBYT.

Od wszystkich osób trzecich (Poczta Polska, DPD Polska Sp. z o.o.) wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Prawa ochrony danych

W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
 • Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy.
 • Żądania usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
 • Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczacych użytkownika, na przykład, gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.
 • Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.
Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać zapytanie na nasz email biuro@emazbyt.pl

Nie pobieramy od użytkowników opłat za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących im praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

Podstawa prawna

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszelkie skargi mogą być kierowane do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności firmy EMA-ZBYT może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.

Polityka prywatności firmy EMA-ZBYT w obcenej postaci obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...